[giaban]100,000[/giaban][giacu]16,000 MD[/giacu][hot][/hot] [tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Thanh toán mạng vina chiết khấu cao
[/mota] [chitiet]
.-Thanh toán mạng vina chiết khấu cao-
[/chitiet]

Hướng dẫn mua hàng